Buurtvaders, stichting vader en zoon
Gepubliceerd op 27 March 2019

Iedere Rotterdammer moet het eens zijn met de norm dat wapenbezit of het gebruik in de wijk niet normaal is. Schietincidenten in de wijk zijn onacceptabel, er zijn immers altijd verliezers. In Rotterdam wonen, werken en leven we het liefst in harmonie met elkaar, zonder wapens, als goed voorbeeld naar onze naasten, dierbaren en de opgroeiende jeugd. Door de petitie Wapens de Wijk Uit te tekenen wil Buurtvaders, Stichting vader en zoon een bijdrage leveren, en deze mentaliteit een gezicht geven. Een simpele en duidelijke boodschap die staat voor onze Rotterdamse normen en waarden.Buurtvaders, Stichting vader en zoon wil de maatschappelijke verontwaardiging tegen vuurwapens zichtbaar maken door actief petities te werven, posters te plaatsen en in contact te blijven met Wapens de Wijk Uit.

 teken de petitie